WIA Rekenhulp

Met deze rekenhulp kunt u gemakkelijk berekenen welke uitkeringen een werknemer ontvangt bij arbeidsongeschiktheid
Daarnaast is het mogelijk om de uitkeringen van de WIA inkomensverzekeringen te berekenen in bepaalde situaties

Gegevens van de werknemer


Vul hier uw huidig inkomen in. Let op: vul ten minste het minimum loon in.
jaar
Vul hier uw leeftijd in.
jaren
Vul hier uw gewerkte jaren in.
Loondoorbetaling in de eerste 2 jaar

Gegevens van de arbeidsongeschiktheid%
Vul hier uw arbeidsongeschiktheidspercentage in.
%
Vul hier het restverdiencapaciteit (rvc) percentage in voor de berekening van het inkomen uit arbeid.

Bij duurzame arbeidsongeschiktheid is er recht op een IVA uitkering.

De Producten


*Maximering verzekerde loonsom: *Dekking:
*Boven/onder SVloon:

* Maximering verzekerde rente:
*Boven/onder SVloon:
* Dekking: *Uitkeringsduur

*Boven/onder SVloon:

*Maximering verzekerde loonsom: *Dekking:
*Boven/onder SVloon:

Inkomsten- en Uitkeringengrafiek
Algemene toelichting


De grafiek geeft de inkomsten aan die een werknemer ontvangt tijdens ziekte.
Beweeg uw muis over een uitkering/product voor een toelichting.

LoondoorbetalingDe loondoorbetaling is een risico voor de werkgever.

De werkgever dient het loon van de werknemer tot 2 jaar door te betalen. Indien de werknemer een bepaalde tijd contract heeft, dient de werkgever de werknemer door te betalen tot de contractvervaldatum van de werknemer.

De loondoorbetaling betreft tenminste 70% van het loon, waarbij rekening dient te worden gehouden met het minimum salaris.

Inkomen tijdens ziekteHet inkomen tijdens ziekte betreft het inkomen dat een werknemer aan salaris verdient bij een werkgever.

Loongerelateerde uitkering (LGU)De loongerelateerde uitkering volgt nadat de werknemer 2 jaar ziek is geweest en een WGA status heeft verkregen. De duur van de loongerelateerde uitkering is tussen de 3 en 24 maanden en is afhankelijk van het aantal arbeidsjaren. Daarnaast dient de werknemer te voldoen aan 2 voorwaarden: de laatste 36 weken dient er 26 weken te zijn gewerkt en de afgelopen 5 jaar dient er minimaal in 4 jaar loon te zijn ontvangen over 208 uur.

De loongerelateerde uitkering keert uit tot 70% (in de eerste 2 maanden tot 75%) van het gemaximeerde Svloon gereduceerd met 70% van het inkomen tijdens ziekte, rekening houdend met de reductiefactor.

loonaanvullingsuitkering uitkering (LAU)De loonaanvullingsuitkering volgt na de loongerelateerde uitkering (LGU). Er is recht op de loonaanvullingsuitkering indien de werknemer een WGA status heeft en voldoet aan 50 % van zijn restverdiencapaciteit (rvc). Indien er niet wordt voldaan aan 50 % van de restverdiencapaciteit, dan is er sprake van de vervolguitkering (VVU).

De loonaanvullingsuitkering keert uit tot 70 % van het gemaximeerde Svloon gereduceerd met 70 % van de restverdiencapaciteit, rekening houdend met de reductiefactor.

Vervolguitkering (VVU)Er is recht op de vervolguitkering indien de werknemer een WGA status heeft en niet voldoet aan 50% van zijn restverdiencapaciteit (rvc). Indien er wel wordt voldaan aan 50% van de restverdiencapaciteit, dan is er sprake van de loonaanvullingsuitkering (LAU).

De vervolguitkering keert uit tot een bepaald percentage van het minimumloon. Het percentage wordt bepaald aan de hand van het arbeidsongeschiktheidspercentage dat de werknemer heeft.

IVA uitkeringIVA staat voor de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten volgt nadat de werknemer 2 jaar ziek is geweest en een IVA status heeft verkregen. Een werknemer kan eerder een IVA uitkering ontvangen. Dat gebeurd indien de werknemer een vervroegde IVA status heeft verkregen.

De IVA uitkering keert uit tot 75% van het gemaximeerde Svloon, rekening houdend met de reductiefactor.

WGA Hiaat BasisDe WGA Hiaat Basis is een aanvulling op de vervolguitkering (VVU).

De WGA Hiaat Basis vult aan tot 70% van het gemaximeerde SVloon, rekening houdend met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

De premie is fiscaal aftrekbaar: Draagt u als werknemer bij aan de premie? Dan kunt u dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.

WGA Hiaat UitgebreidDe WGA Hiaat Uitgebreid is een aanvulling op de loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU).

De WGA Hiaat Uitgebreid vult aan tot 75% (bij Quantum Leben tot 80%) van het gemaximeerde Svloon bij de loonaanvullingsuitkering (LAU) en tot 70% van het gemaximeerde Svloon bij de vervolguitkering (VVU).

De premie is fiscaal aftrekbaar: Draagt u als werknemer bij aan de premie? Dan kunt u dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.

WIA ExcedentDe WIA Excedent is een aanvulling op de IVA uitkering en de WGA uiktering bestaande uit de loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU).

De WIA Excedent dekt het loonverlies met een percentage (bijvoorbeeld 70%) boven het gemaximeerde SvLoon af. Daarnaast zijn er WIA Excedent varianten die ook een gedeelte onder het gemaximeerde Svloon afdekken. Een voorbeeld hiervan is een WIA Excedent met een dekking van 80% die ook 10% onder het gemaximeerde Svloon afdekt. De WIA Excedent van Elips dekt altijd alleen het gedeelte boven Svloon. De uitkering van de WIA Excedent houdt tevens rekening met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

De premie is fiscaal aftrekbaar: Draagt u als werknemer bij aan de premie? Dan kunt u dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.

WIA 35minDe WIA 35min wordt ook wel de WIA Bodem genoemd.

De WIA 35min keert uit indien de werknemer een arbeidsongeschiktheidspercentage heeft tussen de 15% en 35%.

De WIA 35min kan uitkeren op basis van een vast percentage. Een andere uitkeringsvariant is dat een percentage (bijvoorbeeld 70%) van het arbeidsongeschiktheidspercentage over loon wordt uitgekeerd. Beiden varianten zijn gemaximeerd op het maximum Svloon of een maatschappij afhankelijke uitkering.

De premie is fiscaal aftrekbaar: Draagt u als werknemer bij aan de premie? Dan kunt u dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.

WIA AanvullingDe WIA Aanvulling is een vaste aanvulling die volgt indien een werknemer een WGA of IVA status heeft.

De WIA Aanvulling keert uit met een vooraf afgesproken percentage van het loon, gemaximeerd op het maximum Svloon of een maatschappij afhankelijke maximering.

De premie is fiscaal aftrekbaar: Draagt u als werknemer bij aan de premie? Dan kunt u dit bedrag aftrekken als persoonlijke verplichting. U draagt hier geen loonbelasting over af. De uitkering is wel fiscaal belast.

* De berekeningen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.